Головна сторінка

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» оголошує  про початок з 7 вересня  2016 року безпосереднього продажу юридичним та фізичним особам основних засобів банку, залишкова вартість яких на дату продажу не перевищує 10 мінімальних заробітних плат (14 500,0 грн.).

Ознайомитися з майном, що підлягає продажу, та оформити заяву на придбання можна з 7 вересня  2016  року в робочі дні з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) можливо за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 1 попередньо зателефонувавши за номером 65-98-15.

Для оформлення договорів купівлі-продажу потенційним покупцям необхідно подати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 1 заяву на придбання встановленого зразка та пакет документів:

  • для фізичних осіб: належним чином завірену копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та належним чином завірену копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  • для юридичних осіб (в т.ч. фізичних осіб-підприємців):

- належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або копію свідоцтва про державну реєстрацію),

- належним чином завірену копію статуту;

- належним чином завірену копію рішення/наказу про призначення керівника юридичної особи;

- витяг з реєстру платника ПДВ або завірену копію свідоцтва платника ПДВ (якщо юридична особа або фізична особа-підприємець зареєстрована платником ПДВ);

- довіреність від юридичної особи на представництво її інтересів, якщо документи подає представник юридичної особи;

- якщо ціна майна, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (Статуті, тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи - дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення Правління, Спостережної ради, Наглядової ради тощо);

- у разі необхідності Банк може вимагати інші документи..

Видача придбаного майна відбуватиметься, після повної оплати його вартості та надходження грошових коштів на накопичувальний рахунок ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»

Додаткову інформацію щодо порядку придбання майна та укладення договору купівлі-продажу можна отримати за телефонами: 65-98-15.

Ринкова вартість Активів, що виставляються для продажу, визначена незалежним експертом – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ПРОФЕСІОНАЛ» (Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності Фонду Державного Майна України № 14108/12 від 24.12.2012 р) станом на 02.11.2015 року.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –

прав вимоги за кредитами та майна ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":

лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн. (з/без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

214471

Строковий кредит

Кредитний договір б/н. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 751 164 шт.;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 161 570 штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд- 238 230 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 15 242 штуки;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 7 000 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 64 405 штук;

7. прості іменні акції емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 200 000 штук;

8. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 206 707 штук;

9. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 70 912 штук;

10. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 311 765 штук;

11. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 346 550 штук;

12. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 52 545 штук

15 276 858,74

http://torgi.fg.gov.ua:80/114091

214472

Строковий кредит

Кредитний договір №1492-КЮ-13. Забезпечення: 1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 187 500 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 190 000 штук;

3.прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" 325 000 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 130 000 штук;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 183 850 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 140 000 штук;

7. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 110 000 штук;

8. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС"- 9 500 штук;

9. Банківський вклад (депозит) в сумі 50 000,00 дол. США

13 439 413,34

http://torgi.fg.gov.ua:80/114093

214473

Строковий кредит

Кредитний договір 1572-КЮ-13. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 227 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 183 455 штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 200 000 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 4 673 штуки

5. Нежитлові будівлі та споруди бази хімпродукції – 1318 кв.м., залізнична колія та площадка для розвантаження мінеральних добрив № 1 довжиною 199 м, огорожа № 3 Сумська обл.

8 210 472,82


http://torgi.fg.gov.ua:80/114104

214474

Строковий кредит

Кредитний договір 1545-КЮ-13. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 118 925 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 8 000 штук;

3.прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 100 000 штук

8 659 694,47

http://torgi.fg.gov.ua:80/114107

214475

Строковий кредит

Кредитний договір 1638-КЮ-14. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 65 310 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 690 штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 414 000 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 393 083 штуки;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 56 800 штук;

6. нежила будівля літ. «Б» загальною площею – 232,60 кв.м., м. Києв.

8 389 079,01

http://torgi.fg.gov.ua:80/114110

214476

Строковий кредит

Кредитний договір 1551-КЮ-13. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 2 606 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 801 штука;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 227 808 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 11 550 штук; 5. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 20 570 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 447 000 штук;

7 прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 368 319 штук; 8. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 149 334 штуки.

9 263 166,93

http://torgi.fg.gov.ua:80/114111

214477

Строковий кредит

Кредитний договір 1629-КЮ-14. Забезпечення:

1. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА "Сіті Ессет Менеджмент"(ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження») - 16 000 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП- 64 300 штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 485 875 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 470 000 штук;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 120 599 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 270 штук;

7. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 72 995 штук;

8. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА "Сіті Ессет Менеджмент"( ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження") - 1 092 штук;

9. прості іменні акції емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 72 996 штук

8 389 079,01


http://torgi.fg.gov.ua:80/114112

214478

Строковий кредит

Кредитний договір 1598-КЮ-14. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 40 141 шт.;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 7 295 штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 365 981 штука;

4. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА"Сіті Ессет Менеджмент"( ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження") - 7 200 штук;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" 2 000 штук

9 612 637,94

http://torgi.fg.gov.ua:80/114113

214479

Строковий кредит

Кредитний договір №1613-КЮ-14. Забезпечення: 1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 71 000 штук;

2. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА "Сіті Ессет Менеджмент" (ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження") - 6 642 штуки;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС- 5 000 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 369 000 штук

8 389 079,01

http://torgi.fg.gov.ua:80/115642

214480

Строковий кредит

Кредитний договір №917-КЮ-08. Забезпечення: 1.нежитлова будівля - 446,3 кв. м., м. Суми

541 515,98

http://torgi.fg.gov.ua:80/115643

214481

Строковий кредит

Кредитний договір 1602-КЮ-14

Забезпечення: 1. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 62 000 штук;

прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 9 000 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 15 100 штук;

3. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ "КУА "Сіті Ессет Менеджмент"(ПЗНВІФ"Збалансовані заощадження") - 1 633 штук.

6 115 638,60

http://torgi.fg.gov.ua:80/111033

214482

Строковий кредит

Кредитний договір 1566-КЮ-13

Забезпечення: прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" 56 000 штук

57 926,60

http://torgi.fg.gov.ua:80/112157

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів №№ 214471-214482)

Лоти виставляються

повторно

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

№557/2 від 21.04.2016р. Рішення виконавчої дирекції ФГВФО / №30/16 від 08.04.2016р.Комітету з питань організації продажу активів.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНСТВО», 25015, м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, тел. (098) 009-18-81, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00, https://torgy.exp-agency.com.ua/

Учасники торгів

За лотами №214471-214482 юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

Розмір реєстраційного внеску

500 грн. без ПДВ

Розмір гарантійного внеску

10 % від початкової ціни продажу лота, але не більше 500 тис. грн. що затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду від 19 травня 2016 року. № 781

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО”, код ЄДРПОУ 32892500, п/р 26006462996 у «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805.

Крок аукціону

1% від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

2) (ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", 40035. м. Суми, вул. Харківська,1), та електронною поштою: ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата проведення аукціону

05.09.2016 року

Час проведення аукціону

з 10 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://torgy.exp-agency.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне Агентство» (https://torgy.exp-agency.com.ua),

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому- 19.08.2016,

дата закінчення прийому- 02.09.2016р. до15 год. 00 хв

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

02.09.2016р.

02.09.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

встановлено обмеження щодо загальної кількості відкритих торгів – 4 торги.

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків ПП «Експертне Агентство», затверджених 13 липня 2016 року), які розміщені на веб-сайті організатора торгів, https://torgy.exp-agency.com.ua та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –

майна та прав вимоги за кредитами ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":

лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

1579АТ/16

Строковий кредит та дебіторська заборгованість

Кредитний договір

№1596-КЮ-14.

Забезпечення: вбудоване приміщення магазину, загальною площею 207,6 кв.м. Сумська область, м. Шостка.

234 952,59

http://torgi.fg.gov.ua:80/111961

1485АТ/16

Банкомат TechPro 7000L

Хольний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

16 534,90

http://torgi.fg.gov.ua:80/114026

1486АТ/16

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

21 567,06

http://torgi.fg.gov.ua:80/114027

1487АТ/16

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

21 567,06

http://torgi.fg.gov.ua:80/114029

1488АТ/16

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

18 485,87

http://torgi.fg.gov.ua:80/114031

1489АТ/16

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

30 660,01


http://torgi.fg.gov.ua:80/114041

1490АТ/16

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

30 660,01

http://torgi.fg.gov.ua:80/114043

1491АТ/16

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

33 804,37

http://torgi.fg.gov.ua:80/114045

1492АТ/16

Банкомат TechPro 7000L (вул.Курська,105)

Хольний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

27 150,73

http://torgi.fg.gov.ua:80/114046

1493АТ/16

Банкомат TechPro 7000L (М.Лушпи)

Хольний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридныйкарт-ридер, функциональная и PIN-клавиатурыизнержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

30 660,01

http://torgi.fg.gov.ua:80/114047

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів № 1579АТ/16, 1485АТ/16 - 1493АТ/16)

Лоти виставляються

повторно

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

Рішення №924/1 від 06.06.2016р. Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Рішення №30/6 від 08.04.2016р. Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ТОВАРНА БІРЖА “ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА”,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 15, поверх 1., код ЄДРПОУ 386667701, тел. (044)221-12-43, (094)821-12-43, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.https://www.cuex.com.ua/

Учасники торгів

За лотом №1579АТ/16юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

За лотами № 1485АТ/16 - 1493АТ/16 юридичні та фізичні особи.

Розмір реєстраційного внеску

500 грн.

Розмір гарантійного внеску

10 % від початкової ціни продажу лотаале не більше 500 тис. грн. що затверджено рішення виконавчої дирекції Фонду від 19 травня 2016 року. № 781.

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ТОВАРНА БІРЖА “ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА”, код ЄДРПОУ 386667701, п/р 26009056212534 у Столичний філіал ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 380269.

Крок аукціону

1% від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

2) (ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", 40035. м. Суми, вул. Харківська,1), та електронною поштою: ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата проведення аукціону

05.09.2016р.

Час проведення аукціону

з 11 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://www.cuex.com.ua/

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ «ЦУТБ» (https://www.cuex.com.ua/), починаючи з дати публікації цього оголошення, а також в паперовій формі за адресою:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 15, поверх 1.

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому заяв - 19.08.2016

дата закінчення прийому – 02.09.2016 року о 15 год. 00 хв.

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

02.09.2016р.

02.09.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

4 торги

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (Правила підготовки, організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів неплатоспроможних банків щодо яких ФГВФО прийнято рішення про здійснення процедури визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Публікуємо звіт про виплати та надходження ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" станом на 01.07.2016р. (Додаток 1)

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –

прав вимоги за кредитами та майна ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":

лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн. (з/без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

211105

Строковий кредит

Кредитний договір б/н. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 751 164 шт.;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 161 570 штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд- 238 230 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 15 242 штуки;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 7 000 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 64 405  штук;

7. прості іменні акції  емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 200 000 штук;

8. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 206 707 штук;

9. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 70 912 штук;

10. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 311 765 штук;

11. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 346 550 штук;

12. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 52 545  штук

16 974 287.49

http://torgi.fg.gov.ua:80/114091

211106

Строковий кредит

Кредитний договір №1492-КЮ-13. Забезпечення: 1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 187 500 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 190 000  штук;

3.прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" 325 000 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 130 000 штук;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 183 850 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 140 000 штук;

7. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 110 000 штук;

8. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС"- 9 500 штук;

9. Банківський вклад (депозит) в сумі 50 000,00 дол. США

14 932 681.49

http://torgi.fg.gov.ua:80/114093

211107

Строковий кредит

Кредитний договір 1572-КЮ-13. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 227 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 183 455 штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 200 000 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 4 673  штуки

5. Нежитлові будівлі та споруди бази хімпродукції – 1318 кв.м., залізнична колія та площадка для розвантаження мінеральних добрив № 1 довжиною 199 м, огорожа № 3 Сумська обл.

9 122 747.58

http://torgi.fg.gov.ua:80/114104

211108

Строковий кредит

Кредитний договір 1545-КЮ-13. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 118 925 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" -  8 000  штук;

3.прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 100 000 штук

9 621 882.75


http://torgi.fg.gov.ua:80/114107

211109

Строковий кредит

Кредитний договір 1638-КЮ-14. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 65 310  штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 690  штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 414 000  штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" -  393 083 штуки;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 56 800 штук;

6. нежила будівля літ. «Б»  загальною площею – 232,60 кв.м., м. Києв.

9 321 198.90

http://torgi.fg.gov.ua:80/114110

211110

Строковий кредит

Кредитний договір 1551-КЮ-13. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 2 606 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 801 штука;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 227 808 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" -  11 550  штук; 5. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 20 570 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 447 000 штук;

7 прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" - 368 319 штук; 8. прості іменні акції  емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 149 334  штуки.

10 292 407.70

http://torgi.fg.gov.ua:80/114111

211111

Строковий кредит

Кредитний договір 1629-КЮ-14. Забезпечення:

1. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА "Сіті Ессет Менеджмент"(ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження») - 16 000 штук;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП- 64 300 штук;

3.  прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 485 875 штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 470 000  штук;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 120 599 штук;

6. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 270 штук;

7. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 72 995 штук;

8. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА "Сіті Ессет Менеджмент"( ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження")  - 1 092 штук;

9. прості іменні акції емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 72 996  штук

9 321 198.90

http://torgi.fg.gov.ua:80/114112

211112

Строковий кредит

Кредитний договір 1598-КЮ-14. Забезпечення:

1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 40 141  шт.;

2. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" - 7 295  штук;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" - 365 981 штука;

4. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні  емітенту ТОВ"КУА"Сіті Ессет Менеджмент"( ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження")  - 7 200 штук;

5. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" 2 000  штук

10 680 708.83

http://torgi.fg.gov.ua:80/114113

211113

Строковий кредит

Кредитний договір №1613-КЮ-14. Забезпечення: 1. прості іменні акції емітенту ПАТ "Великополовецьке РТП" - 71 000  штук;

2. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА "Сіті Ессет Менеджмент" (ПЗНВІФ "Збалансовані заощадження")  - 6 642  штуки;

3. прості іменні акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС- 5 000  штук;

4. прості іменні акції емітенту ПАТ "СІАМ-Капітал" - 369 000  штук

9 321 198.90

http://torgi.fg.gov.ua:80/114114

211114

Строковий кредит

Кредитний договір №917-КЮ-08. Забезпечення: 1.нежитлова будівля - 446,3 кв. м.,  м. Суми

601 684.43


http://torgi.fg.gov.ua:80/114115

211087

Cейф сертифікований  3 кл

 

7981.09

http://torgi.fg.gov.ua:80/114118

211088

Сейф  банківський  СА-1-02 (1230х500х470) 1 клас

 

544.56

http://torgi.fg.gov.ua:80/114120

211089

Сейф    САН 2,1400,600,600

 

9591.45

http://torgi.fg.gov.ua:80/114122

211090

Cейф сертифікований САН 2.1500.600.600

 

2468.39

http://torgi.fg.gov.ua:80/114123

211091

Сейф    банк.СА-3-03 (1570*600*600*)3 клас

 

14543.55

http://torgi.fg.gov.ua:80/114124

211092

Сейф сертифікований САН2.1200.600.600.

 

10530.41

http://torgi.fg.gov.ua:80/114126

211093

Сейф сертифікований САН2.1200.600.600.

 

6286.90

http://torgi.fg.gov.ua:80/114129

211094

Сейф  банківський СБІ-4-850

 

3149.28

http://torgi.fg.gov.ua:80/114130

211095

Сейф сертифікований САН6 1800 (1800*800*700)

 

37325.53

http://torgi.fg.gov.ua:80/114132

211096

Сейф сертифікований САН -5.1800

 

41493.22

http://torgi.fg.gov.ua:80/114135

211097

Сейф /депозитарій

 

4541.67

http://torgi.fg.gov.ua:80/114137

211098

Сейф /депозитарій

 

4541.67

http://torgi.fg.gov.ua:80/114139

211099

Сейф /депозитарій

 

4541.67

http://torgi.fg.gov.ua:80/114141

211100

Шафа сейфова

 

9540.42


http://torgi.fg.gov.ua:80/114143

211101

Вакуумний упаковщик DORS 410

 

21982.27

http://torgi.fg.gov.ua:80/114146

211102

Сортувальник банкнот SBM SB-2000 ,2-х карманий

 

21821.90

http://torgi.fg.gov.ua:80/114148

211103

Сейф сертифікований СА-3

 

4651.02

http://torgi.fg.gov.ua:80/114149

211104

Сейф сертифікований СА-2

 

1661.39


http://torgi.fg.gov.ua:80/114150

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів №№ 211081-211114)

Лоти виставляються

повторно

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

№557/2 від 21.04.2016р. Рішення виконавчої дирекції ФГВФО / №30/16 від 08.04.2016р.Комітету з питань організації продажу активів.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНСТВО», 25015, м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, тел. (098) 009-18-81, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00, https://torgy.exp-agency.com.ua/

Учасники торгів

За лотами №211105 – 211114 юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

За лотами №211087 – 211104 юридичні та фізичні особи

Розмір реєстраційного внеску

500  грн. без ПДВ

Розмір гарантійного внеску

10 %  від початкової ціни продажу лота

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО”, код ЄДРПОУ 32892500, п/р 26006462996 у «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805.

Крок аукціону

1%  від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

2) (ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", 40035. м. Суми, вул. Харківська,1), та електронною поштою: ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата проведення аукціону

11.08.2016 року

Час проведення аукціону

з 10 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://torgy.exp-agency.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне Агентство»  (https://torgy.exp-agency.com.ua),

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому- 28.07.2016,

дата закінчення прийому- 10.08.2016р. до15 год. 00 хв

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

10.08.2016р.

10.08.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

встановлено обмеження щодо загальної кількості відкритих торгів – 4 торги.

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків ПП «Експертне Агентство», затверджених 13 липня 2016 року), які розміщені на веб-сайті організатора торгів, https://torgy.exp-agency.com.ua та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна

ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна, що обліковується на балансі ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» :

лоту

Найменування майна

Стислий опис майна

Початкова ціна продажу лоту, грн. (з/без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

1485АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000L

Хольний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

18372.11

http://torgi.fg.gov.ua:80/114026

1486АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

23963.40

http://torgi.fg.gov.ua:80/114027

1487АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

23963.40

http://torgi.fg.gov.ua:80/114029

1488АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

20539.86

http://torgi.fg.gov.ua:80/114031

1489АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

34066.68


http://torgi.fg.gov.ua:80/114041

1490АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

34066.68

http://torgi.fg.gov.ua:80/114043

1491АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000W

Вуличний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

37560.41

http://torgi.fg.gov.ua:80/114045

1492АТ/16

 

Банкомат TechPro 7000L (вул.Курська,105)

Хольний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

30167.48

http://torgi.fg.gov.ua:80/114046

1493АТ/16

 

Банкомат TechPro  7000L (М.Лушпи)

Хольний, диспенсер NMD – 100, Pentium PC, TFT LCD дисплей 15”, гибридный карт-ридер, функциональная и PIN-клавиатуры из нержавеющей стали, сейф UL 291 (производитель – НПО «Практика»), ДБЖ

34066.68

http://torgi.fg.gov.ua:80/114047

1495АТ/16

 

Захисні  сертифіковані відгороджу вальні конструкції

Три робочих  місця касирів.

4506.90

http://torgi.fg.gov.ua:80/114048

1496АТ/16

 

Захисні  сертифіковані відгороджу вальні конструкції

Два робочих місця касирів

4307.08


http://torgi.fg.gov.ua:80/114049

1497АТ/16

 

Захисні  сертифіковані відгороджу вальні конструкції

Два робочих місця касирів

5681.68

http://torgi.fg.gov.ua:80/114050

1498АТ/16

 

Захисні  сертифіковані відгороджу вальні конструкції

Два робочих місця касирів

4859.37


http://torgi.fg.gov.ua:80/114052

1499АТ/16

 

Робоче місце касира

Кутовий  стіл, дві тумби

12 026.07


http://torgi.fg.gov.ua:80/114054

Робоче місце касира

Кутовий  стіл, дві тумби

Робоче місце касира

Кутовий  стіл, дві тумби

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів №№ 1485АТ/16-1493АТ/16; №№ 1495АТ/16-1499АТ/16)

Лоти   виставляються

№№ 1485АТ/16-1493АТ/16; №№ 1495АТ/16-1499АТ/16  виставляються повторно

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

№ 291/15від 15.12.2015р. Рішення виконавчої дирекції ФГВФО / №30/16 від 08.04.2016р.Комітету з питань організації продажу активів.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ТОВАРНА БІРЖА “ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА”,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 15, поверх 1., код ЄДРПОУ 386667701, тел. (044)221-12-43, (094)821-12-43, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00. https://www.cuex.com.ua/

Розмір реєстраційного внеску

500, грн.

Розмір гарантійного внеску

10 %  від початкової ціни продажу лота

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ТОВАРНА БІРЖА “ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА”, код ЄДРПОУ 386667701, п/р 26009056212534 у Столичний філіал ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 380269.

Крок аукціону та порядок підвищення ціни

крок аукціону –1%  від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з майном

ознайомитись з майном можна: з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням попередньо зателефонувавши за основним контактним номером (0542) 65-55-45, та на сайті банку - http://stolychnyi.ua/;

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з майном

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, s.nazarenko@cap.com.ua

Дата проведення аукціону

11.08.2016 року

Час проведення аукціону

з 11 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://www.cuex.com.ua/

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ «ЦУТБ» (https://www.cuex.com.ua/), починаючи з дати публікації цього оголошення, а також в паперовій формі  за адресою:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 15, поверх 1.

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому- 28.07.2016, дата закінчення прийому- 10.08.2016р. до15 год. 00 хв

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

10.08.2016р.

10.08.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

по лотам №№ 1485АТ/16-1493АТ/16; №№ 1495АТ/16-1499АТ/16 встановлено обмеження щодо загальної кількості відкритих торгів – 4 торги.

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (Правила підготовки, організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів неплатоспроможних банків щодо  яких ФГВФО прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації. Затвердженіо: на засіданні Біржової ради ТБ «ЦУТБ»  Протокол № 3 від 15 вересня 2015 року.), які розміщені на веб-сайті(https://www.cuex.com.ua/ )  організатора торгів, та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –

прав вимоги за кредитами ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":

лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

211966

Строковий кредит

Кредитний договір №1602-КЮ-14.

Забезпечення: 1. прості  іменні  акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 00904428) в кількості  62 000 штук;

прості  іменні  акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" (код ЄДРПОУ 37249988) в кількості 9 000 штук;

2. прості  іменні  акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 00904428) в кількості  15 100 штук;

3. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ "КУА "Сіті Ессет Менеджмент"(Пайовий закритий

недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Збалансовані заощадження")  код ЄДРІСІ  2331481 в кількості 1 633 штук.

6 795 154,0

http://torgi.fg.gov.ua:80/111033

211967

Строковий кредит

Кредитний договір №1566-КЮ-13.

Забезпечення прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" (код ЄДРПОУ 30468826) в кількості 56 000 штук.

64 362,89

http://torgi.fg.gov.ua:80/112157

 

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів №№211966,211967)

Лоти виставляються

повторно

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

Рішення №924 від 06.06.2016р. Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНСТВО», 25015, м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, тел. (098) 009-18-81, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00, https://torgy.exp-agency.com.ua/

Учасники торгів

юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

Розмір реєстраційного внеску

500,00 грн. без ПДВ

Розмір гарантійного внеску

10 %  від початкової ціни продажу лота але не більше 500 тис. грн. що затверджено рішення виконавчої дирекції Фонду від 19 травня 2016 року. № 781.

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО”, код ЄДРПОУ 32892500, п/р 26006462996 у «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805.

Крок аукціону

1%  від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

2) (ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", 40035. м. Суми, вул. Харківська,1), та електронною поштою: (s.nazarenko@cap.com.ua).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, s.nazarenko@cap.com.ua

Дата проведення аукціону

12.08.2016р.

Час проведення аукціону

з 10 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://torgy.exp-agency.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне Агентство» (https://torgy.exp-agency.com.ua),

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому заяв - 26.07.2016

дата закінчення прийому – 11.08.2016 року о 15 год. 00 хв.

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

11.08.2016р.

11.08.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

4 торги

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (посилання) (Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків ПП «Експертне Агентство», затверджених 13 липня 2016 року), які розміщені на веб-сайті організатора торгів, https://torgy.exp-agency.com.ua та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –

прав вимоги за кредитами ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":

лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

1579АТ/16

Строковий кредит та дебіторська заборгованість

Кредитний договір

№1596-КЮ-14.

Забезпечення: вбудоване приміщення магазину, загальною площею 207,6 кв. м. Сумська область, м. Шостка.

261 058,43

http://torgi.fg.gov.ua:80/111961


ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів № 1579АТ/16)

Лоти виставляються

повторно

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

Рішення №924/1 від 06.06.2016р. Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ТОВАРНА БІРЖА “ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА”,04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 15, поверх 1., код ЄДРПОУ 386667701, тел. (044)221-12-43, (094)821-12-43, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00. https://www.cuex.com.ua/

Учасники торгів

юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

Розмір реєстраційного внеску

500  грн.

Розмір гарантійного внеску

10 %  від початкової ціни продажу лота але не більше 500 тис. грн. що затверджено рішення виконавчої дирекції Фонду від 19 травня 2016 року. № 781.

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ТОВАРНА БІРЖА “ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА”, код ЄДРПОУ 386667701, п/р 26009056212534 у Столичний філіал ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 380269.

Крок аукціону

1%  від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

2) (ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", 40035. м. Суми, вул. Харківська,1), та електронною поштою: (s.nazarenko@cap.com.ua).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, s.nazarenko@cap.com.ua

Дата проведення аукціону

05.08.2016р.

Час проведення аукціону

з 11 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://www.cuex.com.ua/

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ «ЦУТБ» (https://www.cuex.com.ua/), починаючи з дати публікації цього оголошення, а також в паперовій формі  за адресою:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 15, поверх 1.

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому заяв - 20.07.2016

дата закінчення прийому – 04.08.2016 року о 15 год. 00 хв.

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

04.08.2016р.

04.08.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

4 торги

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (Правила підготовки, організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів неплатоспроможних банків щодо  яких ФГВФО прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації. Затвердженії: на засіданні Біржової ради ТБ «ЦУТБ»  Протокол № 3 від 15 вересня 2015 року.), які розміщені на веб-сайті (https://www.cuex.com.ua/ )  організатора торгів, та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна

ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) на  Рівненській Міжрегіональній Універсальній Товарно-Майновій Біржі "ПРАЙС" https://price-trade.org.ua/ з продажу майна, що обліковується на балансі ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» :

лоту

Найменування майна

Стислий опис майна

Початкова ціна продажу лоту, грн. (з/без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

23/б-1

 

Приміщення по вул. Харківська.1 та основні засоби в кількості 107 шт.

 

вбудовано-прибудоване нежитлове приміщення  ( 1 та 2 поверхи); площа 1151.6 кв.м.

 

12 177 460,00


http://torgi.fg.gov.ua:80/113585

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів № 23/б-1)

Лоти   виставляються

№№ 23/б-1 виставляються вперше

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

№ 1198 від 11.07.2016р. Рішення виконавчої дирекції ФГВФО

Організатор відкритих торгів (аукціону)

Рівненська міжрегіональна універсальна товарно-майнова біржа «ПРАЙС»

Коротка назва: РМУТМБ «ПРАЙС»

Адреса: вул. Гетьмана Мазепи, 4а/6а, 4 поверх, м. Рівне, 33028

Тел.: +38 0362 460471, +38 0362 460472 - бухгалтерія,  +38 0362 433407 - директор, +38 0362 433408, +38 0362 433405

працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18, п’ятниця до 17, Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .Е-trade: price-trade.org.ua

Розмір реєстраційного внеску

500, грн.

Розмір гарантійного внеску

10 %  від початкової ціни продажу лота але  не більше 500 000,00 грн

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

Рівненська міжрегіональна універсальна товарно-майнова біржа «ПРАЙС»

Банківські реквізити: п/р 26004301929446 в АТ "ОЩАДБАНК", МФО 333368. Код ЄДРПОУ 25675153.

Крок аукціону та порядок підвищення ціни

крок аукціону –1%  від початкової ціни продажу за окремим лотом,.

Порядок ознайомлення з майном

ознайомитись з майном можна: з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням попередньо зателефонувавши за основним контактним номером (0542) 65-55-45, та на сайті банку - http://stolychnyi.ua/;

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з майном

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, s.nazarenko@cap.com.ua

Дата проведення аукціону

26.08.2016 року

Час проведення аукціону

з 10 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

price-trade.org.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті РМУТМБ «ПРАЙС» (price-trade.org.ua)

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому- 20.07.2016, дата закінчення прийому- 24.08.2016р. до15 год. 00 хв

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

24.08.2016р.

24.08.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

по лотам №  23/б-1 встановлено обмеження щодо загальної кількості відкритих торгів – 4 торги.

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі в торгах, приймає Правила проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна неплатоспроможних банків в електронній формі на товарній біржі РМУТМБ «Прайс», які розміщені на веб-сайті price-trade.org.ua організатора торгів, та зобов’язаний у разі визнання його переможцем, сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –

прав вимоги за кредитами ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":

№ лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн. (з/без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

1547

Строковий кредит

Кредитний договір № 1608-КЮ-14.

Забезпечення:1.прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" (код  ЄДРПОУ 30468826)  в кількості 172 764  шт.;

2. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ"КУА "Сіті Ессет Менеджмент"(Пзнвіф "Збалансовані заощадження")  код ЄДРІСІ  2331481 в кількості 26 000 шт.;

3. Нежилі приміщення I-го поверху, літ. «А» (корп. №1) загальною площею 273,3 кв.м.; нежила будівля літ. «В» (корп. №3) загальною площею – 202,80 кв.м.

15 701 525,14


http://torgi.fg.gov.ua:80/113074

1548

Строковий кредит

Кредитний договір № 479-КЮ-08. Беззаставний

5 044,00

http://torgi.fg.gov.ua:80/113075

1549

Строковий кредит

Кредитний договір № 931-КЮ-08. Забезпечення: 1. прес гарячого тиснення ТС-800ТМ

4 092,73

http://torgi.fg.gov.ua:80/113077

1550

Строковий кредит

Кредитний договір № 0212-01-69. Забезпечення: 1. Товари в обороті: Брезент, плитка облицювальна, дошка, дюралюміневий лист, тканина технічна.

63 382,00

http://torgi.fg.gov.ua:80/113078

1551

Строковий кредит

Кредитний договір № 0105-01-017. Забезпечення: 2. Товари в обороті: Виноматеріал сухий красний, виноматеріал портвейн білий Приморський.

68 289,00

http://torgi.fg.gov.ua:80/113079

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів №№ 1547-1551)

Лоти виставляються

вперше

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу

Рішення №1141 від 04.07.2016р. Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ТОВ «Професіонал», м.Харків, вул..Плеханівська, 126/1, офіс 17 , тел./ (050) 532-01-85, (067)162-73-05

працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Учасники торгів

юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

Розмір реєстраційного внеску

51.00, грн.

Розмір гарантійного внеску

10% від початкової ціни продажу лота, але не більше 500 000,00 грн.

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ТОВ «ПРОФЕСІОАЛ» Код ЄДРПОУ 30761636

розрахунковий рахунок № 26003010012978

ПАТ ВТБ Банк   МФО 321767.

Крок аукціону

крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

2) (ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", 40035. м. Суми, вул. Харківська,1), та електронною поштою: ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, s.nazarenko@cap.com.ua

Дата проведення аукціону

17.08.2016 року

Час проведення аукціону

з 11 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

www.aykcion.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ» (www.aykcion.com.ua),

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому- 18.07.2016,

дата закінчення прийому- 11.08.2016р. до17 год. 00 хв

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

11.08.2016р.

11.08.2016р.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

по лотам №№   1547-1551       встановлено обмеження щодо загальної кількості відкритих торгів – 4 торги.

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ», затверджених 15 червня  2016 року), які розміщені на веб-сайті організатора торгів, www.aykcion.com.ua та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів –

прав вимоги за кредитами ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":

лоту

Найменування активу

Стислий опис активу та забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

209623

Строковий кредит

Кредитний договір

№1602-КЮ-14.

Забезпечення:

1. прості  іменні  акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 00904428) в кількості  62 000 штук;

прості  іменні  акції емітенту ПАТ "ПРОФІНАНС" (код ЄДРПОУ 37249988) в кількості 9 000 штук;

2. прості  іменні  акції емітенту ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 00904428) в кількості  15 100 штук;

3. інвестиційні сертифікати іменні бездокументарні емітенту ТОВ "КУА "Сіті Ессет Менеджмент"(Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Збалансовані заощадження")  код ЄДРІСІ  2331481 в кількості 1 633 штук.

7 550 171,11

http://torgi.fg.gov.ua:80/112156

209624

Строковий кредит

Кредитний договір

№1566-КЮ-13.

Забезпечення прості іменні акції емітенту ПАТ "Актив Трейд" (код ЄДРПОУ 30468826) в кількості 56 000 штук

71 514,32

http://torgi.fg.gov.ua:80/112157

 

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів № 209623, № 209624)

Лоти виставляються

вперше

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНСТВО», 25015, м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, тел. (098) 009-18-81, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00, https://torgy.exp-agency.com.ua/

Учасники торгів

юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

Розмір реєстраційного внеску

500  грн.

Розмір гарантійного внеску

10 %  від початкової ціни продажу лота

Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО”, код ЄДРПОУ 32892500, п/р 26006462996 у «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805.

Крок аукціону

1%  від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активом

у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

2) (ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", 40035. м. Суми, вул. Харківська,1), та електронною поштою: (s.nazarenko@cap.com.ua).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом

Сердюк Інна Іванівна, (0542) 659 - 815, м. Суми, вул. Харківська,1, s.nazarenko@cap.com.ua

Дата проведення аукціону

14 липня 2016 р.

Час проведення аукціону

з 10 год. 00 хв. до12 год. 00 хв.

Адреса для доступу до електронного аукціону

https://torgy.exp-agency.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне Агентство» (https://torgy.exp-agency.com.ua),

Термін прийому заяв на участь в аукціоні

дата початку прийому заяв - дати публікації оголошення

дата закінчення прийому – 13.07.2016 року о 15 год. 00 хв.

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

13.07.2016 року

13.07.2016 року

Обмеження загальної кількості відкритих торгів

4 торги

Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила (посилання) (Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків ПП «Експертне Агентство», затверджених 11 грудня 2015 року), які розміщені на веб-сайті організатора торгів, https://torgy.exp-agency.com.ua

та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Контакти:

Тел.: +38 (0542) 659-815

e-mail: regional.bank@cap.com.ua

 

Наша адреса:
Україна, 40035, Суми, вул. Харківська, 1.
Тел./факс.: +38 (0542) 659-815
МФО 397133, Код ЄДРПОУ 20028816,
К/Р 3200417001801 в Головному управлінні Національного
банку України по Києву та Київській області.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" є участником:

logo

Всі права захищені © 2009 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"